Rodzaje rolnictwa

Rodzaje rolnictwa Jak dzieli się rolnictwo Z dala od obszarów zurbanizowanych rolnictwo jest zazwyczaj ekstensywne - gospodarstwa są duże i wymagają stosunkowo niewielkich nakładów finansowych oraz wkładu pracy w przeliczeniu na hektar ziemi. Również wartość produktów uzyskiwanych z jednego hektara jest niska. W przeciwieństwie do tego typu gospodarstw, rolnictwo intensywne rozwija się w pobliżu dużych miast. Dzieje się tak głównie z uprawami tych roślin, które są albo nietrwałe, albo też ich wartość jest stosunkowo niska w porównaniu z wagą. Produkty te muszą zostać jak najszybciej i jak najtańszym kosztem dostarczone do klienta końcowego - mieszkańca miasta. Uprawy intensywne, na przykład uprawy kwiatów ciętych i roślin ogrodowych, wymagają znacznych nakładów finansowych, nowoczesnych nawozów oraz ludzkiej pracy. Jednak w rolnictwie tego typu wydajność, to znaczy ilość plonów zebranych z jednego hektara, jest wprost proporcjonalna do włożonych pieniędzy i pracy. Gospodarstwa intensywne są to najczęściej stosunkowo niewielkie farmy rodzinne. Trzy podstawowe typy rolnictwa intensywnego to ogrodnictwo, hodowla bydła mlecznego i rolnictwo wielokierunkowe. Czwarty typ, tak zwane rolnictwo śródziemnomorskie, spotkać można wszędzie tam, gdzie panuje klimat śródziemnomorski.

LuxuryGarden - nowoczesne rolnictwo .